Nordre skole, Billum 1935Øverst: 1) Frøken Jensen, 2) Anker Schultz, 3) Harry Simonsen, 4) Christian Simonsen, 5) Svend Simonsen,
6) Hans Christian Thomsen, 7) ?
Midt: 1) ?, 2) Jørgen Peter Hansen, 3) Inga Sørensen (sad på posthuset, Kajas datter),
4) Anne Christensen (Burgaard), 5) Inger Barslund, 6) Ejner ?, 7) Vagn Arth Nielsen
Nederst: 1) ?, 2) ?, 3) ?, 4) Kamma Rhue, 5) Ingrid Helle, 6) Dagny Thomsen, 7) Elisabeth Thomsen, 8) ?,
9) Katrine Gade