Månedens Billede

Månedens billeder kan laves lang tid i forvejen og indstilles til at blive udgivet d. 1. i måneden.